Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom bij de algemene gebruiksvoorwaarden van de website van Charles Tyrwhitt ("voorwaarden"). Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en als u deze website bezoekt en/of een bestelling voor producten plaatst, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de hieronder vermelde voorwaarden. Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, gebruik onze website dan niet.

e-mail contact op met een medewerker van onze klantenservice of bel ons op +44 344 482 4000 voordat u een bestelling bij ons plaatst. Onze telefoonlijnen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bemand. Bij telefoongesprekken naar onze klantenservice wordt het lokale tarief in rekening gebracht (dit geldt alleen voor gebruikers van British Telecom, voor andere netwerken kunnen de tarieven afwijken). Inkomende en uitgaande telefoongesprekken kunnen worden opgenomen om de kwaliteit te monitoren of voor opleidingsdoeleinden.

Druk deze voorwaarden af zodat u ze later nog eens kunt raadplegen.

1. DEFINITIES

 • "Persoonsgegevens" verwijst naar de gegevens die u bij uw registratie verschaft;
 • "Product" verwijst naar een product dat op de website wordt weergegeven;
 • "Landen waar wij onze diensten aanbieden" verwijst naar de landen van de Europese Economische Ruimte, Australië, de Bahama's, Bermuda, Canada, China, Hongkong, India, Israël, Japan, Kenia, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika, Verenigde Arabische Emiraten, de VS en de Maagdeneilanden;
 • "Wij/ons" betekent Charles Tyrwhitt Shirts LTD, gevestigd te Cottons Centre, Cottons Lane, Londen, SE1 2QG, Verenigd Koninkrijk;
 • "Website" verwijst naar de website op www.ctshirts.com/euo een link die hier later voor in de plaats komt;
 • "U" verwijst naar de gebruiker van deze website.

2) GEBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1 Toegang

t deze website in overeenstemming met deze voorwaarden en het plaatsen van bestellingen moet strikt in overeenstemming met deze voorwaarden gebeuren. Onze website is alleen bedoeld voor gebruik door personen die woonachtig zijn in de landen waar wij onze diensten aanbieden. We accepteren geen bestellingen van personen buiten deze landen, met uitzondering van BFPO-adressen. In dit laatste geval kunnen invoerheffingen van toepassing zijn.

2.2 Registratie

2.2.1 Door u te registeren als een gebruiker van onze website, verklaart u dat:
 • (a) de persoonsgegevens die u verschaft wanneer u zich als gebruiker registreert, in alle opzichten waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig zijn; en
 • (b) dat u ons onmiddellijk op de hoogte zal brengen van veranderingen in uw persoonsgegevens door per e-mail contact op te nemen met een medewerker van onze klantenservice of ons te bellen op +44 344 482 4000.
2.2.2 U verbindt zich ertoe u niet voor te doen als een andere persoon of entiteit, een valse naam te gebruiken of een naam die u niet bevoegd bent te gebruiken.

2.3 Onze rechten

We behouden ons het recht voor om:
 • (a) deze website (of een deel ervan) al dan niet na een melding aan u te wijzigingen of in te trekken, tijdelijk dan wel permanent, en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn naar u of een derde partij toe voor eventuele wijzigingen in of een terugtrekking van de website; en/of
 • (b) deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigingen overeenkomstig clausule 17.9 Ons recht om van deze voorwaarden af te wijken. Als u het niet eens bent met dergelijke gewijzigde voorwaarden, dient u uw gebruik van deze website te staken. Als u deze website blijft gebruiken, wordt u geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

3) AANSCHAF VAN PRODUCTEN

3.1 Bestellen

3.1.1. Als u een bestelling plaatst via de website, verklaart u dat u:

 • juridisch bekwaam bent om bindende overeenkomsten aan te gaan;
 • ten minste 18 jaar oud bent;
 • woonachtig bent in een van de landen waar wij onze diensten aanbieden; en
 • onze website vanuit dat land bezoekt.

3.2.1 Als u een bestelling plaatst, wordt u automatisch toegevoegd aan onze e-maillijst voor marketingdoeleinden. U kunt er op elk willekeurig moment voor kiezen dergelijke marketing-e-mails niet meer te ontvangen door op de link "afmelden" onderaan een e-mail te klikken of door in te loggen op uw account en uw e-mailvoorkeuren aan te passen. Het kan uiterlijk 7 dagen duren voordat deze verandering is doorgevoerd. U zal geen marketing-e-mails meer ontvangen totdat u uw e-mailvoorkeuren weer aanpast.

3.2. Hoe de overeenkomst tussen u en ons tot stand komt

3.2.1 Nadat u een bestelling plaatst, ontvangt u een e-mail van ons waarin we bevestigen dat we uw bestelling hebben ontvangen. Dit wil niet zeggen dat uw bestelling ook is geaccepteerd. Uw bestelling vormt een aanbieding aan ons om een product aan te schaffen. Alle bestellingen moeten door ons worden geaccepteerd en we zullen u op de hoogte brengen van een dergelijke acceptatie door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het product is verzonden (de "bevestiging van verzending"). De overeenkomst tussen ons ("overeenkomst") komt pas tot stand op het moment dat we u de bevestiging van verzending toesturen.

3.2.2 De overeenkomst zal alleen betrekking hebben op de producten waarvan we de verzending hebben bevestigd in de verzendbevestiging. We kunnen niet worden verplicht andere producten te verzenden die eventueel deel uitmaakten van uw bestelling totdat de verzending van dergelijke producten is bevestigd in een afzonderlijke bevestiging van verzending. Bij bestellingen met PayPal wordt de betaling onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst, verwerkt.

3.2.3 Wij kunnen een bestelling onder meer afwijzen om een van de volgende redenen:
 • - Het product dat u heeft besteld, is niet op voorraad.
 • - We krijgen geen autorisatie voor uw betaling.
 • - We merken een fout op in de prijs of de beschrijving van een product.
 • - U voldoet niet aan de in deze voorwaarden uiteengezette criteria.

3.2 4 Als u informatie wilt met betrekking tot een bestelling die u bij ons hebt geplaatst, bel ons dan op +44 344 482 4000 of schrijf ons op het volgende adres:

Customer Service Manager,
Charles Tyrwhitt Shirts LTD
Cottons Centre,
Cottons Lane,
London,
SE1 2QG VERENIGD KONINKRIJK

4) ANNULERING VAN EEN OVEREENKOMST

4.1 Als u de overeenkomst aangaat als consument, mag u de overeenkomst annuleren op elk willekeurig moment binnen een periode van 14 dagen die ingaat op de dag nadat u uw producten hebt ontvangen. In dit geval wordt het aankoopbedrag volledig terugbetaald, in overeenstemming met ons retourbeleid.

4.2 Om een overeenkomst te annuleren, dient u ons schriftelijk in kennis te stellen. U moet het product/de producten ook onmiddellijk op eigen kosten en risico aan ons retourneren. Ga voorzichtig met de producten om terwijl u deze in uw bezit heeft. Deze bepaling doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

5) BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

5.1 We zullen ons redelijkerwijs inspannen om te garanderen dat alle gegevens, beschrijvingen en prijzen van producten die op onze website staan, juist zijn op het moment dat deze informatie wordt ingevoerd in ons systeem. We proberen de website altijd zo actueel mogelijk te houden, maar de informatie die op een bepaald moment op deze website verschijnt, zal mogelijk niet precies juist zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst. We bevestigen de prijs van het product in de bevestiging van verzending.

5.2 We hebben ons ingespannen om ervoor te zorgen dat de beschrijving en specificaties van de producten juist zijn. De weergegeven kleuren vormen een benadering van de daadwerkelijke producten en kunnen enigszins afwijken.

6) PRIJS EN BETALING

6.1 De prijs van producten is de prijs die wordt weergegeven op onze website, behalve in het geval van duidelijke fouten. Deze prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze kosten zullen worden toegevoegd aan het totaalbedrag dat moet worden voldaan.

6.2 Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar deze wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestellingen waarvoor we u al een bevestiging van verzending hebben toegestuurd.

6.3 We hebben ons tot het uiterste ingespannen om te garanderen dat u op onze website veilig kunt winkelen. Charles Tyrwhitt kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik op onze website van een kwijtgeraakte creditcard, maar indien dat nodig is, zullen we uw creditcardbedrijf wel helpen wanneer u de fraude bij hen hebt gemeld.

6.4 Prijzen en btw buiten het VK

6.4.1 Als u producten op onze website bestelt voor bezorging buiten het VK, kunnen er invoerrechten en belastingen op worden geheven op het moment dat de bestelling de gespecificeerde bestemming bereikt. U zal deze invoerheffingen en belastingen moeten betalen. Wij hebben geen controle over deze heffingen en kunnen de hoogte van de bedragen ook niet van tevoren aangeven. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voor meer informatie voordat u een bestelling plaatst.

6.4.2 Het beleid van Charles Tyrwhitt is om klanten overal ter wereld dezelfde prijs in rekening te brengen, dus de prijs in Britse ponden die klanten betalen is altijd hetzelfde, waar zij ook woonachtig zijn (de bezorgkosten variëren wel). De bijkomende administratieve kosten voor bestellingen in het buitenland worden niet doorberekend aan de klant. Overeenkomstig zal er ook geen effectieve korting worden gegeven op de prijzen door middel van terugvorderingen van btw.

6.4.3 U moet alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven van het land waar de producten heen worden verstuurd. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor een schending door u van dergelijke wetgeving.

7) BEZORGING

7.1 We streven ernaar uw bestelling binnen 5 werkdagen nadat u deze hebt geplaatst en betaald te leveren, mits de voorraden dit toestaan. Als u gepersonaliseerde producten bestelt, dient u hier 4 extra werkdagen bij op te tellen. Zie onze website voor monogrammen en personaliseerbare gegevens.

7.2 Voor voorraaddoeleinden vormt elk besteld artikel een individuele bestelling. We zullen altijd proberen meerdere bestellingen te combineren in één verzending. Wegens de eisen met betrekking tot voorraden en verpakking, kunnen producten verspreid over verschillende dagen en in meer dan één pakket worden verzonden.

7.3 Zie onze pagina over bezorgingen voor meer informatie

8) GOEDEREN RETOURNEREN

8.1 Producten die zijn aangeschaft via de website van Charles Tyrwhitt kunnen aan ons worden geretourneerd binnen 6 maanden na de datum van verzending. Het aankoopbedrag wordt dan volledig terugbetaald.

8.2 Wanneer u een product aan ons retourneert dat u hebt aangeschaft via de website van Charles Tyrwhitt:

 • (a) omdat u de overeenkomst met ons hebt geannuleerd binnen de hierboven genoemde periode van 6 maanden en een aankoopbewijs hebt verschaft (bonnetje, bevestigings-e-mail of bestelnummer), verwerken we de terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag dat u ons in kennis hebt gesteld van de annulering. In dit geval zullen we de prijs van het product volledig terugbetalen, met inbegrip van de verzendkosten. U dient echter de kosten te dekken van de verzending van het product naar ons;
 • (b) om een andere reden (bijvoorbeeld omdat u ons overeenkomstig clausule 17.4 in kennis hebt gesteld dat u niet akkoord gaat met een wijziging in deze algemene voorwaarden of in ons beleid, of omdat u stelt dat het product defect is), evalueren we het geretourneerde product en zullen u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte brengen van de terugbetaling. We zullen de terugbetaling aan u meestal zo snel mogelijk verwerken en hoe dan ook binnen 30 dagen na de dag dat we u via e-mail hebben bevestigd dat u recht hebt op een terugbetaling voor het defecte product. De aankoopprijs van producten die door u worden geretourneerd wegens een defect, wordt volledig terugbetaald, inclusief de kosten van de verzending van het artikel naar u en de uitgaven die u moet doen om het artikel aan ons te retourneren.

8.3 We zullen het bedrag dat we van u ontvangen hebben meestal terugbetalen via de methode die u oorspronkelijk hebt gebruikt om voor uw aankoop te betalen.

8.4 Producten die in onze winkels zijn aangeschaft en die op enige wijze door ons zijn gewijzigd of aangepast (bijvoorbeeld inkorten van de mouwen van overhemden, het aanbrengen van extra zakken op overhemden, aanpassingen aan broeken en jassen, monogrammen of het verkorten van de achterzijde van overhemden) kunnen niet worden geretourneerd.

8.5 Zie voor meer informatie onze pagina over het retourneren van producten.

9) LINKS VAN DERDEN

Links naar websites van derden op de website worden alleen voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u onze website. We hebben de websites van deze derden niet geëvalueerd, geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de website of de inhoud of beschikbaarheid ervan. Daarom doen we geen uitspraken en geven we geen garanties met betrekking tot deze websites, het materiaal dat erop kan worden gevonden of de resultaten die kunnen worden behaald door het gebruik ervan. Als u besluit een website van derden te bezoeken via een link op onze website, doet u dit geheel op eigen risico.

10) PRIVACY

We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met een dergelijke verwerking en verklaart u dat alle door u verstrekte informatie nauwkeurig is.

Als u belt met een van de medewerkers van onze klantenservice, kunnen we dat gesprek opnemen voor opleidingsdoeleinden.

11) CADEAUBONNEN VAN CHARLES TYRWHITT

11.1 Papieren cadeaubonnen van Charles Tyrwhitt kunnen worden ingewisseld voor goederen in winkels van Tyrwhitt Shirts LTD die handelen in de munteenheid van de bon, en worden gebruikt voor de aanschaf van producten online op ctshirts.co.uk en telefonisch bij Charles Tyrwhitt.

11.2 Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

11.3 Voor producten die online worden aangeschaft, geldt dat als de totale waarde minder is dan de waarde van de cadeaubon, het saldo als krediet op uw cadeaubon blijft staan. Dit saldo kunt u gebruiken voor latere bestellingen op http://www.ctshirts.com/eu, in onze winkels en telefonisch bij Charles Tyrwhitt. U kunt het saldo van uw papieren of elektronische cadeaubon controleren op onze website www.ctshirts.com/gift-vouchers. U kunt dit saldo gebruiken voor latere bestellingen., in our stores or over the telephone from Charles Tyrwhitt for any subsequent orders.

11.4 Cadeaubonnen mogen niet worden gebruikt om een schuld af te lossen die u hebt openstaan bij Charles Tyrwhitt Shirts LTD.

11.5 Als u cadeaubonnen online, telefonisch of in onze winkels inwisselt, moet u het serienummer van de cadeaubon opgeven.

11.6 Cadeaubonnen zijn niet geldig als het geperforeerde strookje is verwijderd.

11.7 Als u producten wilt retourneren die u online hebt aangeschaft met een cadeaubon/cadeaubonnen, zal u vervangende cadeaubonnen terugkrijgen. U kunt producten ook retourneren bij een willekeurige winkel van Charles Tyrwhitt. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

12) AANBIEDINGEN BIJ AANSCHAF VAN MEERDERE ARTIKELEN

12.1 Aanbiedingen bij aanschaf van meerdere artikelen (bijvoorbeeld 4 overhemden voor 119 €) gelden alleen voor producten waarop deze aanbieding van toepassing is en die duidelijk als zodanig worden verzonden.

12.2 Aanbiedingen bij aanschaf van meerdere artikelen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.

12.3 Aanbiedingen bij aanschaf van meerdere artikelen zijn exclusief cadeaupapier, verzendkosten of aanpassingen. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht.

12.4 Als producten die deel uitmaken van een aanbieding bij aanschaf van meerdere artikelen aan ons worden geretourneerd voor terugbetaling, zal de totale prijs van dat artikel min de totale korting die u hebt gekregen in het kader van de aanbieding aan u worden terugbetaald. 12.4 Als producten die deel uitmaken van een aanbieding bij aanschaf van meerdere artikelen worden geruild voor een artikel dat geen deel uitmaakt van deze aanbieding, wordt het verschil tussen de kortingsprijs en de volledige prijs van het artikel in rekening gebracht.

12.5 Op de artikelen in de uitverkoopsectie van onze website is al een grote korting toegepast. Deze kunnen daarom niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen dan de aanbieding bij aanschaf van meerdere artikelen.

12.6 Aanbiedingen bij aanschaf van meerdere artikelen kunnen per bestelling uiterlijk drie keer worden toegepast.

13) KORTINGSBONNEN EN ACTIEKORTINGEN

13.1 Kortingsbonnen en actiekortingen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en kunnen slechts één keer per transactie worden gebruikt. Kortingsbonnen en -codes kunnen niet worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen.

13.2 Kortingsbonnen en -codes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere bonnen of codes.

13.3 Kortingen en actiekortingscodes die op de website worden aangeboden, zijn alleen geldig voor aankopen via de website, tenzij anders vermeld. Het spijt ons, maar elektronische (e-mail-)bonnen kunnen niet in onze winkels worden ingewisseld.

13.4 Als u een product retourneert dat is aangeschaft met een kortingsbon, zullen we u de volledige aankoopprijs van dat artikel min de waarde van de gebruikte bon terugbetalen.

13.5 Kortingsbonnen en actiekortingscodes kunnen niet worden gebruikt voor aanpassingen of bezorgkosten.

13.6 Er kan niet met PayPal worden betaald als de klant gebruikmaakt van een kortingsbon, een bon van Groupon of Living Social of een cadeaubon.

14) PRIJSTREKKINGEN

14.1 Aan deze prijstrekking kan iedereen deelnemen die 18 jaar of ouder is, met uitzondering van medewerkers van Charles Tyrwhitt (de "organisator") en hun gezinsleden en iedereen die anderszins een band heeft met de organisatie of als jurylid optreedt bij de prijstrekking.

14.2 Door deel te nemen aan deze actie worden alle deelnemers verondersteld de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd en hieraan gebonden te zijn.

14.3 Er zijn geen kosten gemoeid met deelname aan deze prijstrekking en ook hoeft er geen product voor te worden aangeschaft.

14.4 Elke persoon mag maar één keer deelnemen. Als een persoon meerdere malen deelneemt, wordt hij/zij gediskwalificeerd. Inzendingen van meerdere personen, groepen consumenten of derde partijen worden niet geaccepteerd.

14.5 Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen.

14.7 De organisator behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment inzendingen te weigeren waarvan hij naar eigen goeddunken vindt dat ze niet voldoen aan deze algemene voorwaarden. Als een element van de inzending in strijd is met deze voorwaarden, heeft de organisator het recht de hele inzending te weigeren.

14.8 Als een aspect van deze actie om welke reden dan ook niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, onder meer wegens besmetting met een computervirus, netwerkstoring, bugs, knoeien, onbevoegde interventie, fraude, technische fouten of een andere oorzaak waarover de organisator geen controle heeft en die het beheer, de beveiliging, de eerlijkheid, de integriteit of de juiste uitvoering van deze actie belemmert, mag de organisator de actie naar eigen goeddunken annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten of de beïnvloede inzendingen waar nodig ongeldig verklaren.

14.11 De prijswinnaar zal willekeurig door Charles Tyrwhitt worden getrokken uit alle geaccepteerde inzendingen die tussen het openings- en sluitingstijdstip zijn binnengekomen.

14-12 De winnaar zal via e-mail op de hoogte worden gebracht. De prijs moet binnen 28 dagen na de sluitingsdatum worden opgeëist. We zullen ons redelijkerwijs inspannen contact op te nemen met de winnaar. Zal een alternatieve winnaar worden gekozen, naar eigen goeddunken van de organisator.

14.13 De prijs zal worden bezorgd op het door de winnaar verstrekte adres, binnen 28 dagen na ontvangst van de bevestiging van dit adres.

14.14 De organisator en verwante bureaus en bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies (met inbegrip van, zonder beperkingen, indirecte, bijzondere of gevolgschade of winstderving), uitgaven die voortkomen uit of schade die wordt geleden in verband met (al dan niet als gevolg van nalatigheid door de persoon) deze actie of de aanvaarding of het gebruik van de prijs, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten (met inbegrip van persoonlijk letsel, overlijden en fraude). In dit laatste geval wordt de aansprakelijkheidslimiet beperkt tot het minimale door de wet toegestane bedrag.

14.15 De prijs is niet-overdraagbaar, niet-restitueerbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld. Als een prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is, houdt de organisator zich het recht voor de prijs naar eigen goeddunken te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde.

14.16 De organisator behoudt zich het recht voor de naam en het land van vestiging van de winnaar te publiceren.

14.17 Persoonsgegevens met betrekking tot de deelnemers worden alleen gebruikt voor deze actie en zullen niet worden vrijgegeven aan een derde partij voor andere doeleinden zonder dat de persoon hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.

14.18 De actie kan op elk moment naar eigen goeddunken van de organisator worden gewijzigd of stopgezet.

14.19 Op de actie en deze algemene voorwaarden is de Engels wet van toepassing en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland.

14.20 Organisator: Charles Tyrwhitt Shirts LTD Cottons Centre, Cottons Lane, Londen, SE1 2QG, Verenigd Koninkrijk. Registratienummer bedrijf: 2914928.

15) ONZE AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Wij garanderen u dat de producten die u aanschaft op onze website, van toereikende kwaliteit zijn en redelijkerwijs geschikt voor het doeleinde waarvoor soortgelijke producten normaliter worden geleverd.

15.2 We aanvaarden geen verantwoordelijkheid indien u de specifieke onderhouds- en gebruiksinstructies die worden vermeld op het product of de verpakking ervan, niet opvolgt.

15.3 Onze aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van een schending van deze overeenkomst door ons, is strikt beperkt tot de aankoopprijs van het product dat u hebt aangeschaft./p>

15.4 Dit heeft geen betrekking op en vormt geen beperking van onze aansprakelijkheid:

 • (a) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van onze zijde;
 • (b) op grond van afdeling 2(3) van de Britse Consumer Protection Act 1987;
 • (c) voor fraude of bedrieglijke onjuiste weergave; of
 • (d) voor enige kwestie die wij niet wettelijk kunnen uitsluiten of kunnen trachten uit te sluiten, van onze aansprakelijkheid.

15.5 We zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die ontstaan als secundair effect van het belangrijkste verlies of de belangrijkste schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • (a) derving van inkomsten of omzet;
 • (b) zakelijk verlies;
 • (c) winstderving of verlies van contracten;
 • (d) verlies van geanticipeerde spaargelden;
 • (e) verlies van gegevens; of
 • (f) verkwisting van management- of kantoortijd, hoe deze ook ontstaat, en of deze nu veroorzaakt wordt door een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anderszins, op voorwaarde dat deze clausule 15.5 geen vorderingen uitsluit met betrekking tot verliezen van of schade aan uw materiële eigendommen die binnen de voorwaarden van clausule 15.1 of 15.3 vallen of enige andere vorderingen met betrekking tot direct financieel verlies die niet worden uitgesloten op grond van een van de categorieën (a) tot en met (f) van deze clausule 15.5.

15.6 We zullen ons redelijkerwijs en in de mate waarin dit binnen ons vermogen ligt, inspannen om de gegevens van uw bestelling en betaling te beveiligen, maar indien wij niet nalatig zijn, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor verliezen die u lijdt als een derde partij onbevoegde toegang krijgt tot gegevens die u verstrekt wanneer u onze website bezoekt of er een bestelling plaatst.

16) GEBEURTENISSEN WAAROVER WIJ GEEN CONTROLE HEBBEN

16.1 We kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-nakomen of het vertraagd nakomen van onze verplichtingen onder een overeenkomst indien dit het gevolg is van gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijs geen controle kunnen uitoefenen ("situatie van overmacht").

16.2 Een situatie van overmacht verwijst naar alle handelingen, gebeurtenissen, zaken die niet gebeuren, omissies of ongevallen waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, en in het bijzonder (zonder beperkingen) het volgende:

 • (a) stakingen, lock-outs en andere vakbondsacties;
 • (b) civiele onrust, rellen, invasies, terroristische aanslagen of de dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of een dreiging of voorbereiding van oorlog;
 • (c) brand, explosie, storm, aardbeving, bodemverzakking, epidemie of een andere natuurramp;
 • (d) situaties waarin het niet mogelijk is spoorwegen, schepen, vliegtuigen, motortransport of andere openbare of particuliere transportmiddelen te gebruiken;
 • (e) situaties waarin het onmogelijk is openbare of particuliere telecommunicatienetwerken te gebruiken; en
 • (f) de handelingen, decreten, wetgeving, regelgeving of beperkingen van een overheid.

16.3 Onze naleving van de verplichtingen onder enige overeenkomst wordt gedurende de periode dat de situatie van overmacht voortduurt, verondersteld te zijn opgeschort, en de tijd die we hebben om de overeenkomst uit te voeren, zal met de duur van die periode worden verlengd. We zullen ons redelijkerwijs inspannen om de situatie van overmacht te beëindigen of een oplossing te zoeken zodat we onze verplichtingen onder de overeenkomst kunnen nakomen, ondanks de situatie van overmacht.

17) ALGEMEEN

17.1 Intellectueel eigendom en het recht op gebruik

17.1.1 Tenzij anders wordt vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website van ons of onze licentiegevers. Toegang tot of gebruik van de website voor niet-persoonlijke, commerciële doeleinden is verboden.

17.1.2 Er mogen geen delen van de website worden gereproduceerd of opgeslagen op een andere website of worden opgenomen in een openbaar of particulier elektronisch zoeksysteem of website zonder dat wij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.

17.1.3 U erkent en stemt ermee in dat het materiaal en de inhoud op de website alleen beschikbaar worden gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en dat u dergelijk materiaal en dergelijke inhoud (indien dit nodig is om een product/producten aan te schaffen) alleen voor dat doeleinde mag downloaden naar één computer of harde schijf. Ander gebruik van het materiaal en de inhoud van de website is strikt verboden.

17.1.4 U verbindt zich ertoe dergelijk materiaal of dergelijke inhoud niet te kopiëren, reproduceren, over te dragen, te publiceren, weer te geven, te verspreiden, commercieel uit te baten of er afgeleide werken van te creëren (en derde partijen hier ook niet bij te helpen of te faciliteren dat derde partijen dit doen).

17.2 Naleving van wetgeving

De website mag alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en op een rechtmatige manier. U verbindt zich ertoe alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven met betrekking tot de website en alle transacties die u op of via de website uitvoert.

17.3 Schriftelijke communicatie

De toepasselijke wetgeving vereist dat wij sommige informatie en berichten schriftelijk aan u doen toekomen. Wanneer u onze website gebruikt, aanvaardt u dat de communicatie met ons grotendeels elektronisch zal zijn. We zullen contact met u opnemen per e-mail en u informatie verschaffen door meldingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden gaat u akkoord met deze elektronische communicatie en erkent u dat alle overeenkomsten, meldingen, informatie en andere berichten die we u elektronische doen toekomen, voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk plaatsvindt. Deze voorwaarde doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

17.4 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen door u aan ons moeten worden gericht aan Charles Tyrwhitt Shirts LTD at Cottons Centre, Cottons Lane, Londen SE1 2QG, Verenigd Koninkrijk. Wij kunnen kennisgevingen aan u doen toekomen via het e-mail- of postadres dat u ons verschaft wanneer u een bestelling plaatst of op een van de manieren die wordt vermeld in clausule 17.3 hierboven. Een kennisgeving wordt onmiddellijk op het moment dat deze op onze website wordt geplaatst, 24 uur na verzending van een e-mail of drie dagen na het posten van een brief, verondersteld te zijn ontvangen en naar behoren te zijn gedaan. Als moet worden bewezen dat er een kennisgeving is verzonden, zal het, in het geval van een brief, voldoende zijn om te bewijzen dat een dergelijke brief juist geadresseerd, gefrankeerd en gepost is en, in het geval van e-mail, dat een dergelijke e-mail naar het opgegeven adres van de ontvanger is verzonden.

17.5 Overdracht van rechten en plichten

17.5.1 De overeenkomst tussen u en ons is bindend voor u en voor ons en voor onze eventuele rechtsopvolgers en -verkrijgenden.

17.5.2 U mag een overeenkomst, of de rechten of plichten die u uit hoofde hiervan heeft, niet overdragen, toewijzen, toevertrouwen of er op andere wijze afstand van doen zonder onze schriftelijke toestemming vooraf.

17.5.3 Wij kunnen een overeenkomst, of de rechten en plichten uit hoofde ervan, op elk moment gedurende de termijn van deze overeenkomst overdragen, toewijzen, toevertrouwen, uitbesteden of er op andere wijze afstand van doen.

17.6 Afscheiding

Als onderdelen van deze voorwaarden onwettelijk, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar worden verklaard, kan die specifieke bepaling worden afgescheiden van deze voorwaarden en zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze voorwaarden.

17.7 Verklaring van afstand

Geen verklaring van afstand van ons zal worden gezien als een ontheffing van eerdere of latere inbreuken op een bepaling.

17.8 Volledige overeenkomst

Wij streven ernaar ons met betrekking tot het onderwerp van elke willekeurige overeenkomst volledig te baseren op deze voorwaarden en de documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen. We accepteren verantwoordelijkheid voor uitspraken en verklaringen van onze geautoriseerde vertegenwoordigers, maar zorg er toch voor dat u om een schriftelijke bevestiging vraagt van enige afwijking van deze algemene voorwaarden.

17.9 Ons recht om van deze voorwaarden af te wijken

We hebben het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en wijzigen. U dient zich te houden aan het beleid en de algemene voorwaarden die gelden op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij de wet of een overheidsinstantie ons verplicht dergelijk beleid of dergelijke algemene voorwaarden te wijzigen (in dat geval zullen deze nog wel gelden voor bestellingen die eerder door u geplaatst zijn) of als we u op de hoogte brengen van een verandering in dat beleid of die algemene voorwaarden voordat we u een bevestiging van verzending sturen (in dat geval hebben we het recht te veronderstellen dat u de wijziging in de algemene voorwaarden hebt aanvaard, tenzij u ons van het tegenovergestelde in kennis stelt binnen zeven werkdagen na ontvangst van de producten door u).

17.10 Wetten

Deze voorwaarden en de overeenkomsten worden beheerst door en geïnterpreteerd op basis van de wetten van Engeland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland. Eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten of de hierin opgenomen informatie (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) moeten worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

VOOR HET LAATST GEACTUALISEERD OP 20/03/2017