Verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel

Charles Tyrwhitt Limited spant zich in om bij al zijn zakelijke activiteiten verantwoord te handelen door de juiste beslissingen te nemen, rekening houdend met sociale, economische en milieufactoren. We willen deel uitmaken van een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde toeleveringsketen die wereldwijd inkoopt en levert, en zakenpartners kiezen die de waarden en doelen van ons bedrijf delen.

Bij Charles Tyrwhitt komen onze waarden in alles naar voren. Mensen doen ertoe, het welzijn van onze medewerkers is voor ons van cruciaal belang en we blijven bouwen aan zakelijke partnerschappen voor de lange termijn en langdurige relaties met onze toeleveringsketen, gebaseerd op de fundamentele beginselen van ons beleid inzake ethische handel.

In het beleid inzake ethische handel van Charles Tyrwhitt worden de toezeggingen beschreven die wij doen, evenals de processen die al onze productleveranciers moeten volgen om aan te tonen dat ze de wet- en regelgeving naleven en goede praktijken toepassen in de hele toeleveringsketen. Onze leveranciers moeten elk jaar een onafhankelijke audit laten uitvoeren om aan te tonen dat zij bij hun productieprocessen bepaalde normen in acht nemen, de wet- en regelgeving naleven en goede werkwijzen toepassen die verenigbaar zijn met ons beleid voor ethische handel. Onze technische en inkoopteams brengen regelmatig een bezoek aan de fabrieken en verzoeken om updates over programma's voor inspraak van werknemers, duurzaamheid en evaluaties van eventuele plannen voor correctieve actie. Op basis van de beste beschikbare informatie selecteren wij leveranciers die ethische praktijken toepassen die verder gaan dan de minimumeisen.

Het beleid inzake ethische handel van Charles Tyrwhitt is gebaseerd op een basiscode van het UK Ethical Trading Initiative (ETI) en ons beleid is gebaseerd op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Het omvat de volgende kernbeginselen:

  • Vrijheid van tewerkstelling
  • Het recht op collectieve onderhandelingen en de vrijheid van vereniging worden gerespecteerd
  • Veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden
  • Kinderarbeid is niet aanvaardbaar
  • Alle werknemers ontvangen een fatsoenlijk loon
  • Werktijden zijn niet buitensporig
  • Er zal niet gediscrimineerd worden
  • Er wordt op een regelmatige basis werk verschaft
  • Het is niet toegestaan mensen grof of onmenselijk te behandelen

Charles Tyrwhitt past een "zero tolerance"-benadering toe wat moderne slavernij en mensenhandel betreft, hetgeen naar voren komt in ons beleid en onze controles op het gebied van ethische handel in de hele toeleveringsketen. We hebben een sterke zakelijke band opgebouwd met onze 40 productleveranciers, die zijn gevestigd in 16 landen. Met sommige leveranciers werken we al meer dan 15 jaar samen. We zullen blijven investeren in deze zakelijke relaties en onze waarden trouw blijven.

In 2017 zijn we gestart met een communicatieproces met meer dan 100 van onze belangrijke "niet-product"-leveranciers. Deze leveranciers leveren ons diensten of "goederen die niet zijn bedoeld voor wederverkoop". De leveranciers hebben een exemplaar ontvangen van ons beleid inzake ethische handel om te kunnen evalueren of ze zich voldoende bewust zijn van moderne slavernij en de verwante risico's naar behoren afdekken. We zullen de dialoog voortzetten als onderdeel van ons partnerschap met leveranciers en deze in de loop van volgend jaar uitbreiden naar meer van onze kleinere "niet-product"-leveranciers.

In 2018 zullen we een training over het beleid voor ethische en milieuvriendelijke inkoop van Charles Tyrwhitt (waarin onder andere wordt ingegaan op kwesties met betrekking tot moderne slavernij en mensenhandel) opnemen in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers van het bedrijf. We zullen er ook voor zorgen dat al onze huidige medewerkers een bewustzijnstraining krijgen.

Nick Wheeler signature

Nick Wheeler
Founder, Charles Tyrwhitt Limited
January 2018